Militærmakt-seminar – Forsvarssjefens fagmilitære råd 2023 og Totalforsvarsarbeidet i tiden fremover

NROF avdeling Vestfold inviterer til et særdeles spennende Milmakt-seminar ved Universitetet i Sør-Øst Norge, Horten.

Tid: Mandag 23.10.2023, kl 18.00 – 20.35

Sted: Bakkenteigen, Auditorium A1-39 (ved hovedinngangen), Universitetet i Sør-Øst Norge, Horten.

 

1800-1810: Velkommen (Leder NROF avd Vestfold)

1810-1910: Forsvarssjefens Fagmilitære råd (FMR) – anbefalinger, v/ Brigader Lars Huse (Leder for arbeidet med FMR)

1910-1920: Pause, kaffe

1920-1940: Kort innledning – Reservistens rolle i fremtidens norske forsvar v/Brigader Lars Huse. Deretter dialog rundt FMR og reservistens rolle, v/ Brigader Lars Huse, Generalsekretær Erik Gustavson /NROF, ObLt Remi Høyning /Sj HV-01 med mulighet til spørsmål fra salen

19:40-19:50: Pause

19:50-20:30: Totalforsvarsarbeidet i tiden fremover – oppfølgning av Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, v/Seksjonssjef Totalforsvar Hilde Bøhn, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

2030-2035: Oppsummering og avslutning.

23. -23. oktober

Universitetet i Sør-Øst Norge, Horten.