Mil NM orientering og feltidrett 2019

FFT / AK / VIS inviterer til militært norgesmesterskap i feltidrett og orientering onsdag 18. og torsdag 19. september fra Fjell skytebane i Våler kommune Østfold.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til; kapt Asle Kvaase, 93483134.

Info om konkurransen (Innbydelse og påmeldingsskjema) finner du vedlagt:

Innbydelse

Påmeldingsskjema

Med ønske om en fin sommer.

Bildet er fra fjorårets arrangement. Fotograf dessverre ukjent.

18. -19. september

Fjell skytebane i Våler kommune Østfold