Innbydelse militært norgesmesterskap i pistolskyting

På grunn av føringene i forbindelse med korona-utbruddet blir dessverre arrangementet kansellert. Mesterskapet vil finne sted på et senere tidspunkt.

1          Invitasjon

Luftforsvaret og NROF ønsker hjertelig velkommen til militært norgesmesterskap i pistolskyting.  Mesterskapet omfatter bane- og feltskyting. Konkurransen gjennomføres på Frigården skytebaner i Stjørdal fredag 17. april 2020. Premieutdeling holdes direkte etter fullført skyting.

1.1        Påmelding

Påmelding skal skje gjennom egen avdeling og skal være arrangør i hende senest 20. mars 2020. Avdelinger kan ha begrensninger i hvor mange de dekker påmeldingsavgift og reise for, men hver enkelt kan fritt delta for egen kostnad.

Påmelding skal inneholde:

  • Grad, for- og etternavn
  • Avdeling
  • Klasse
  • Spesifiser om man er inne til førstegangstjeneste

Eks på påmelding:
Grad: Lt
Fornavn: Ola
Etternavn: Normann
Avdeling: HV-08
Klasse: 1
Inne til førstegangstjeneste: Ja

Påmelding sendes skriftlig på sivil e-post til:
Lt. Nils Håvard Dahl
Mobil: 90 64 29 11
E-post: nilshdahl@gmail.com

1.2        Forlegning og forpleining

Reise, kost og losji dekkes, avhengig av beordring, av den enkelte eller hjemmeavdeling. Deltakerne kan forlegges militært på kvarter og forpleining i messa, så langt dette er tilgjengelig.

Ikke tjenestegjørende personell må bekoste dette selv og forespørsel sendes med påmeldingen.

For tjenestegjørende personell skal kontaktperson ved hjemmeavdeling melde inn behov for forlegning og forpleining til HV-12 via REMEDY. Hjemmeavdeling skal betale for disse tjenestene. Bestillingene merkes med Militært NM pistolskyting.

Kost bestilles på REMEDY og geografisk plassering er VÆRNES
Losji bestilles på BASEN.FORSVARSBYGG.NO og geografisk plassering VÆRNES GARNISON
Hjemmeavdeling skal betale for disse tjenestene. Bestillingene merkes med Militært NM pistolskyting. Deltakerne forlegges på kvarter og forpleining foregår i messa på flystasjonen. Personell utenfor styrkestrukturen og andre som ikke dekkes av hjemmeavdeling må selv sørge for forlegning/forpleining. Militært kvarter og forpleining kan ikke forventes til denne gruppen.

1.3        Reiseinformasjon

Den enkelte er selv ansvarlig for reisen til og fra arrangementet. De som har mulighet kan stille direkte på Frigården skytebaner i Stjørdal. Det vil bli tilbudt transport t/r fra Værnes Garnison, via Værnes flyplass og Togstasjonen på Hell, til Frigården på arrangementsdagen. Detaljer om kjørerute vil bli tilsendt de påmeldte.

1.4         Teknisk reglement

Se vedlegg.

17. -17. april

Frigården skytebaner i Stjørdal