Frivillighetens år

Den 18. juni markerer NROF frivillighetens år med «Vår dag».

 

2022 er utnevnt som frivillighetens år av regjeringen og skal feire alle lag, foreninger, frivillighetsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere som sammen gjør en frivillig innsats her til lands.

I NROF har vi en lang rekke medlemmer som jobber frivillig for at forbundets aktiviteter kan gjennomføres til glede for andre. Under pandemien har flere medlemmer bidratt lokalt gjennom frivillig innsats og således representert NROF på en svært god måte.

Lokale arrangement:

NROF avd. Oslo arrangerer utflukt for ungdom til Oscarsborg festning.
Mer info kommer.

 

NROF avd. Sunnfjord og Ytre Sogn arrangerer åpen dag sammen med DSB.

Her inviteres familier til å være med på lærende aktiviteter og konkurranser med fokus på beredskap i hjemmet ved kriser. Dette vil være basert på DSB sine anbefalinger om egenberedskap. Det vil bli undervist i førstehjelp og hvordan man kan klare seg selv i tre døgn uten hjelp utenfra.

Vi vil servere mat og drikke og ha premier til alle barn som deltar, og som første premie vil vi gi en familie et komplett beredskaps lager ihht til DSB sin liste.
Mer info kommer.

 

18. -18. juni

Nasjonalt