Forsvarets ledere samles hos NROF

Bli med på NROFs militærmaktseminar på Forsvarets høgskole lørdag 16. november. Dagen vil gå fra kl. 0900 til ca. kl. 1700. Merk endringen til kun én dag.

Fokus i år vil være Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR).

Leder av FMR-arbeidet, brigader Øyvind Kvalvik, vil innlede dagen med å fortelle om anbefalingene i rådet som ble fremlagt tidligere i måneden.

Hva vil så FMR si for den enkelte forsvarsgren?

Først ut er sjef Hæren, generalmajor Eirik Kristoffersen. Deretter følger sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes; sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen; sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes  og sjef Luftforsvaret generalmajor Tonje Skinnarland.

Hva vil FMR si for reservistene? NROFs generalsekretær Erik Gustavson bidrar også med foredrag.

Etter hvert foredrag vil det være god tid til spørsmål og svar.

Meld deg på til post@sekr-nrof.no eller til morten.wroldsen@sekr-nrof.no. Følg med her for ytterligere informasjon og oppdateringer!

Det er oppmøte og registering fra kl. 0830. Personer som ikke er medlemmer av NROF er også velkomne til å delta under seminaret. Det forutsettes at NROF-medlemmer gjennomfører informasjon og orienteringer ved egen avdeling etter seminaret.

Seminaravgift:
-NROF-medlemmer: Kr 100,-
-Ikke-medlemmer av NROF: Kr 200,-

Seminaravgiften betales til NROFs kontonr: 5033 05 09241 og merkes med «Militærmaktseminar». Kvittering for betalt seminar vises ved fremmøte. Lunsj lørdag dekkes av kursavgiften. Antrekk er pent sivilt.

Reise og opphold:
Den enkelte må selv organisere og sørge for reise og opphold under seminaret. De som har adresse innenfor Oslo-området forutsettes å bo hjemme. Husk at NROFs hotellavtale skal benyttes om overnatting er nødvendig. NROF-medlemmer får, i henhold til bestemmelsene i NROFs reiseregulativ, refundert reise og opphold som overstiger Kr. 1500,-.

Foto: Sunniva Skarsvåg, Forsvaret.

16. -16. november

Akershus festning