First responder-kurs

NROFs sanitetsutvalg inviterer til et kvalifiserende sanitetskurs som First Responder på Akershus festning den 8. og 9. oktober.

Dette tilsvarer det gamle nivå 2, og er det grunnleggende nivået i Forsvarets sanitetskonsept, Tactical Combat Causality Care (TCCC). Kurset gjennomføres som et konverteringskurs med brigadelege som hovedinstruktør. Deltakere som er i strukturen vil få dette registrert i sine militære rulleblad.

Du kan lese mer om sanitetskonseptet her (Forsvaret.no)

Bindende påmelding gjøres per e-post til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen onsdag 28. september. Kurset er gratis, men reise og opphold dekkes av den enkelte.

Fra fjorårets First Responder-kurs.

8. -9. oktober

Akershus festning