Fagdag sanitet

Forsvarets sanitet og NROF inviterer til en spennende fagdag på Sessvollmoen den 10 september.

Dagen vil by på foredrag og presentasjoner og ikke minst praktiske oppgaver innenfor både sanitet og øvrig militær kompetanse.

Detaljert program kommer.

 

Påmelding gjøres per e-post til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen 1. september.

10. -10. september

Sessvollmoen