Bli med til Kirkenes

Like sikkert som vinteren går mot vår, reiser NROF avd. Vestoppland på sin årlige tur til Finnmark og Kirkenes.

Det er avreise torsdag 28. mars og retur mandag 1. april (les hele programmet her).

Det er lagt opp til et varierte dager. Overnattingene er på Holmfoss og det blir besøk hos Garnisonen i Varanger, politiet i Kirkenes, Grensekommissariatet på Storskog, Pasvik grensestasjon, OP’en på Bjørnsundhøyden med mer.

Turen koster kr. 3000,- + flybillett som betales av den enkelte.

Det er førstemann til plassene – ta kontakt med leder i avd. Vestoppland Tom Gjestvang på tlf. 915 80 415 eller tom.gjestvang@online.no.

28. mars - 1. april

Kirkenes ++