Barmarkskurs

NROF inviterer til årets barmarkskurs. Kurset er for NROFs medlemmer som ønsker å tilegne seg eller videreutvikle grunnleggende ferdigheter i hvordan de kan ivareta seg selv i felt, med ingen eller få hjelpemidler.

Kursets hensikt er at deltakerne skal kunne finne glede med å være i naturen, og overføre både glede og trygghet til egen NROF-avdeling og andre i egen omgangskrets.

Årets kurs finner sted i Finnskogen, Innlandet fylke og vil med det fokusere på hva man kan finne av ressurser og hjelpemidler i skogsmiljø. Det vil være muligheter for individuelle tilpasninger for de som ønsker en noe større utfordring.

Kurset begynner fredag 27. august klokken 17:00 og er ferdig søndag ettermiddag.

Momenter:

  • Leksjon i ly
  • Leksjon i varmekilder
  • Leksjon i bekledning
  • Leksjon i næring og tilførsel av drikke
  • Leksjon i STOP prinsippet (hva man gjør når man er i en vanskelig situasjon).
  • Leksjon i kontinuerlig tidskritisk risikovurdering
  • Elevene skal få flere forsøk på å gjøre disse tingene i praksis for å overføre enkel teori til praksis.

 

Påmelding:
Påmelding gjøres per e-post til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen 1. august.

27. -29. august

Finnskogen