Barmarkskurs 2019 – Overlevelse i kystsonen

NROF avd. Haugaland arrangerer kurs i hvordan å overleve noen døgn i kystsonen. Kurset legges til Vestlandet for å gi deltakerne utfordringer med vær og vind.
Dette er et grunnleggende kurs hvor deltakerne vil få innføring i å bruke naturen til å etablere nødbivuakk, finne vann i skog og fjære, gjøre opp ild og varme og bruke ulike fangstmetoder for å skaffe mat.

Tid: Kurset planlegges onsdag 2. oktober til søndag 6. oktober!

Sted: Fremmøtested er Tittelsnes fort, som ligger i Sveio kommune i Hordaland.

Kursmålet er å gi deltagerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for, alene eller i mindre grupper, kunne klare seg uten forsyninger og bevare et overskudd i et utfordrende miljø. Deltagerne må selv medbringe bekledning, militær uniform eller sivilt tøy, for å kunne være utendørs døgnet rundt under hele kurset. Husk sovepose, ekstra klær og gjerne en god slirekniv. Annet nødvendig utstyr fås ved fremmøte.

For de som må reise med fly er Haugesund lufthavn (HAU) aktuell flyplass. Transport fra flyplass til kurset vil bli organisert.

Er du interessert, sett av perioden allerede nå og send påmelding innen 20. september til post@sekr-nrof.no. Det er et begrenset antall plasser.

NROF dekker utgiftene til innkvartering og forpleining, men den enkelte må selv bestille og bekoste reisen. Etter søknad dekkes reiseutgifter ut over 1500,- for NROF-medlemmer. Kursavgiften er kr 300,- pr medlem, ikke-medlem betaler kr 500,-. Kursavgiften innbetales til konto 5033 05 09241 og merkes med navn og «Barmark 2019».

Kursleder vil være Odd Johan Bentsen, tlf. 959 10 036 eller odd.johan.bentsen@haugnett.no

2. -6. oktober

Tittelsnes fort