Åpent NM skogsløp med pistolskyting

NROF INVITERER TIL ÅPENT NM I SKOGSLØP MED PISTOLSKYTING

Lørdag 15. oktober 2022

 

Sted:
Løvenskjold 200 m skytebane i Bærum.

Start:
Kl. 1000. (oppmøte for startnummer og innskyting fra 08:30)

Våpen:
Pistol/revolver med uprofilerte skjefteplater. Kaliber: 9 mm /.38 eller større. Avtrekksvekt min. 1,36 kg. Våpenkontroll og merking vil bli gjennomført.

Registrering:
Registrering og utdeling av startnummer fra kl 08:30 -09:00 på 200m standplass Løvenskjoldbanen (kan endres til NOP pistolbane på kort varsel, som er 400 m unna 200 metersbanen )

Gjennomføring:  Terrengløp i løype på ca. 8 km. Skyting fra 5 standplasser med 6 skudd mot hvert av 5 feltmål på avstand 15-40 m. På 2 standplasser skal skyting være stående enhånds, for øvrig stående fri ute støtte. Fylling av magasin/hurtiglader og ladning av våpen SKAL KUN skje på den enkelte standplass.

Skytetillegg:
To mål vil ha soneinndeling hvor treff utenfor innersone gir 1 minutt tillegg, mens skivebom gir 2 minutter tillegg. For øvrig gir skivebom 1 minutt tillegg.

Klasseinndeling:
Iht. militære klasser.

Deltagere:
Alle som har våpenkort for pistol/revolver, tjenestevåpen eller pistol utlånt i hht avtalen mellom NROF og Forsvaret kan delta.

Utstyr:
Egen sivil påkledning. Husk hørselsvern!

Ammunisjon:
Deltagere må medbringe egen ammunisjon.

Prøveskyting:
Kl. 09:05-09:35 på mesterskapsskivene

Påmelding:
Påmelding innen fredag 1. oktober med navn, fødselsår, kjønn, adresse, tlf. epostadresse til karegulliksen@gmail.com

Startkontingent:
Innbetaling av startkontingent til konto 9710.20.05442

Innen påmeldingsfristen, merket”NM Skogsløp 2022”.

Avgift kr 150 for NROF medlemmer, kr 300 for andre deltagere

Etteranmelding:
Før kl. 09:00 løpsdagen hvis ledige skiver, kr 400

Alle påmeldinger/betalinger etter fristen 1. oktober kvalifiserer som etter anmelding

Premiering:
1/3 klassevis premiering. Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje tildeles beste deltager.

Garderobe:
Ikke tilgjengelig

Parkering:
Ved banen.

Spørsmål:
Kan stilles til Kåre Gulliksen, tlf. 910 01 025. e-post: karegulliksen@gmail.com

15. -15. oktober

Løvenskiold, Bærum