Åpent mesterskap – skogsløp med pistolskyting

NROF inviterer til åpent NM i skogsløp med pistolskyting den 9. oktober.

Sted: Løvenskjold skytebane, Bærum.

Start: Klokken 10:00, med oppmøte 08:30.

Våpen: Pistol/revolver med uprofilerte skjefteplater. Kaliber: 9 mm /.38 eller større. Avtrekksvekt min. 1,36 kg. Våpenkontroll og merking vil bli gjennomført.

Registrering: Registrering og utdeling av startnummer fra klokken 08:30 – 09:00 på 200m standplass Løvenskjoldbanen.

Gjennomføring: Terrengløp i løype på ca. 8 km. Skyting fra 5 standplasser med 6 skudd mot hvert av 5 feltmål på avstand 15-40 m. På 2 standplasser skal skyting være stående enhånds, for øvrig stående fri uten støtte. Fylling av magasin/hurtiglader og ladning av våpen SKAL KUN skje på den enkelte standplass.

Skytetillegg: To mål vil ha soneinndeling hvor treff utenfor innersone gir 1 minutt tillegg, mens skivebom gir 2 minutter tillegg. For øvrig gir skivebom 1 minutt tillegg.

Klasseinndeling: Iht. militære klasser.

Deltagere: Alle som har våpenkort for pistol/revolver, tjenestevåpen eller pistol utlånt i hht. avtalen mellom NROF og Forsvaret kan delta.

Utstyr: Egen sivil påkledning. Husk hørselsvern!

Ammunisjon: Deltagere må medbringe egen ammunisjon.

Prøveskyting:  Kl. 09:05-09:35 på mesterskapsskivene.

Påmelding:  Påmelding innen fredag 1. oktober med navn, fødselsår, kjønn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til karegulliksen@gmail.com

Startkontingent:

Innbetaling av startkontingent til konto: 9710.20.05442.

Kr 200 for NROF-medlemmer, kr 300 for andre deltagere merket «NM Skogsløp 2021 innen 1. oktober.

Etteranmelding:  Før kl. 09:00 løpsdagen hvis ledige skiver, kr 400

Alle påmeldinger/betalinger etter fristen 8. oktober kvalifiserer som etteranmelding.

Premiering: 1/3 klassevis premiering. Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje tildeles beste deltager.

Garderobe: Ikke tilgjengelig

Parkering: Ved banen

Spørsmål:

Rettes til Kåre Gulliksen:

Tlf. 910 01 025. e-post: karegulliksen@gmail.com

9. -9. oktober

Løvenskiold, Bærum