NROF
 

Prosjektmedarbeider Morten WroldsenTlf. nr.: 22 47 82 48
Mobil nr.: 901 44 535
E-post:morten.wroldsen@sekr-nrof.no 

Morten Wroldsen kommer fra stillingen som stabssjef i HV-02. Han har hele yrkeskarrieren sin fra Forsvaret og primært Heimevernet. Morten har blant annet vært liaison for HV på FOH og vært observatør for UNTSO i Midt-Østen. 

Morten vil arbeide 40% i all hovedsak med administrasjon av materiell og utstyr.

<< Previous        5 av 5        
 
 
Skriv ut