NROF
 

Prosjektmedarbeider Fredrik Rye-Ramberg
Tlf. nr.: 22 47 82 43
Mobil nr.: 902 79 383
E-post:fredrik.rye-ramberg@sekr-nrof.no 

Fredrik Rye-Ramberg er stabssersjant (OR7) av grad, utdannet ved den svenske krigsskolen i Halmstad.

Fredrik vil arbeide i 60%-stilling og primært få ansvar for NROFs «grønne» virksomhet (blant annet overlevelseskurs og patruljeløp).

Han har vært ansvarlig for utdanning av instruktører på Försvarsmaktens Överlevnadsskola og hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring av kadettenes vinterutdanning på Krigsskolen i Halmstad.


 
 
Skriv ut