NROF
 

Informasjons- og markedsansvarlig Camilla Gamborg Briså


Foto: Dag Johansen

 Tlf. nr.: 22 47 82 46 
 Mobilnr.: 92 69 76 13 
 E-post: camilla.brisa@sekr-nrof.no 

Camilla er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra Olav Thon Gruppen, konsulentbransjen og arbeidstakerorganisasjon. 

Utdannelsen fra Forsvaret er via Heimevernet. Det startet med HV-ungdommen som 15-åring og senere ble det både grunnkurs lederskap (GKL), flere troppsjefkurs og fagkurs. Camilla var frem til høsten 2008 personelloffiser i Bærum HV-område. Høsten 2009 gjennomførte hun Sjefskurs 3 på Forsvarets høgskole og var fra 2013 til 2017 presse- og informasjonsoffiser i HV-02s Innsatsstyrke Derby.
<< Previous        3 av 5        Next >>
 
 
Skriv ut