NROF
 

Generalsekretær Jørgen Berggrav Tlf. nr.: 22 47 82 41
 Mobil: 916 95 058 
 E-post: jorgen.berggrav@sekr-nrof.no 

Berggrav kommer fra stillingen som norsk militær representant i SHAPE, Belgia, hvor han har virket de siste årene i ulike topplederstillinger innen NATO.

Jørgen Berggrav er utdannet i Forsvaret, med Sjøkrigsskolen (operativ linje), Sjøforsvarets Stabsskole, Die Führungsakademie der Bundeswehr (det tyske forsvarets høyeste utdannelse) og Forsvarets høgskole. Han har arbeidet i ulike lederstillinger i Forsvaret, samt vært i Forsvarsdepartementet som ekspedisjonssjef. I årene 2001-2004 var han overadjutant for HM Kong Harald, deretter fulgte to år som sjef for Landsdelskommando Nord-Norge og to år i Forsvarsdepartementet før stillingene i Belgia.


1 av 5        Next >>
 
 
Skriv ut