NROF
 
Hentet fra www.forsvaret.no

Haakon Bruun-Hanssen ble i dag utnevnt til ny forsvarssjef.

Han etterfølger Harald Sunde, og sjefsskiftet vil skje i løpet av fjerde kvartal 2013.

For første gang på 19 år vil dermed en admiral overta sjefsstolen i Forsvaret. Bruun-Hanssen er 52 år (født 7. juli 1960), og er i dag sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. 


- Det er en stor ære og en stor glede for meg å bli utnevnt til ny forsvarssjef. Samtidig er det en helt spesiell jobb, med et stort ansvar, som jeg går til med den aller største respekt, sier viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen. 


Foto: Camilla Briså, NROF

- En meget dyktig offiser
Før sjefsjobben ved Forsvarets operative hovedkvarter var Bruun-Hanssen generalinspektør i Sjøforsvaret, og det er en kandidat med bred erfaring både fra Norge og fra utlandet som nå skal bli Forsvarssjef. 

- Haakon Bruun-Hanssen er en meget dyktig offiser som er svært godt kvalifisert til stillingen som forsvarssjef. Det er også gledelig at en offiser fra Sjøforsvaret nå blir forsvarssjef, sier nåværende forsvarssjef Harald Sunde. 

Generasjonsskifte
En rekke generaler og admiraler i Forsvarets ledelse nærmer seg aldersgrensen på 60 år. Forsvarets ledelse står derfor overfor et generasjonsskifte. En av de som nærmer seg aldersgrensen er forsvarssjef Harald Sunde.

Gjennom utnevnelsen av ny forsvarssjef nå, innledes dette generasjonsskiftet. Selve skifte av forsvarssjef vil skje mot slutten av 2013, men den nye forsvarssjefen kan nå bidra inn i prosessen med å få på plass det personellet som vil utgjøre forsvarsledelsen i de kommende år. På denne måten vil også ny forsvarssjef få ansvaret for hele budsjettåret 2014.

Bred erfaring
Viseadmiral Bruun-Hanssen startet sin militære karriere som menig på rekruttskolen KNM Harald Haarfagre i 1980. Etter det har han gjennomført Befalskole på samme sted, Sjøkrigsskolen, Sjøforsvarets stabsskole 1, nederlandsk stabsskole 2 og Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs. 

Viseadmiral Bruun–Hanssen har blant annet tjenestegjort som fartøysjef både på Kobbenklasse og Ulaklasse undervannsbåt. Han har vært stabsoffiser ved Utdanningsavdelingen og ved Strategisk plankontor i Forsvarets overkommando/ Sjøforsvarsstaben. I tiden 2003–2006 tjenestegjorde han i stillingen som sjef for Sjøoperasjonssenteret ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter i Stavanger.

Deretter var han var stabssjef i Sjøforsvarsstaben i tiden 2006–2008. Fra 2008 til 2011 tjenestegjorde han som Generalinspektør for Sjøforsvaret, før han tiltrådte som sjef Forsvarets operative hovedkvarter
<< Previous        170 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut