NROF
 

Vil du være med på workshop i København?

NROFs danske søsterorganisasjon inviterer til

nordisk workshop om employer support 18. til 20. november

i København.Med deltagere fra Sverige, Finland, Danmark og Norge vil den danske reserveoffisersorganisasjonen HPRD sette fokus på employer support og betydningen for den enkelte reservist og den sivile arbeidsgiver.

Det vil være ankomst fredag 18. november på ettermiddagen. Avreise søndag 20. etter kl. 1500.

Du vil treffe reservistkolleger fra de andre nordiske landene og få et innblikk i landenes arbeid i reservistspørsmål og employer support-tematikken. Du vil ikke minst få en unik mulighet til å få innspill på hvordan du kan bruke din militære erfaring overfor sivil arbeidsgiver. 

Deltagerne vil være både yngre og eldre reservister. De yngre reserveoffiserene skal kunne trekke på «seniorenes» erfaringer og bli styrket i sine muligheter til å finne gode synergier mellom sivilt og militært arbeidsliv.

NROF ønsker å sende en håndfull medlemmer til workshopen i København. Vi ønsker deg som er under 35 år, arbeider i det sivile og gjerne har flere års bakgrunn fra Forsvaret.

Ønsker du å delta? Send oss noen ord om bakgrunnen din, hva du kan bidra med inn i en slik workshop og hvordan du kan bruke kunnskapen på arbeidsplassen din etterpå. 

NROF betaler reise og opphold etter forbundets reiseregulativ.

Send søknad til camilla.brisa@nrof.no innen 1. oktober.

 
<< Previous        82 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut