NROF
 

Vil du være med å jobbe i Nijmegen?

Det vil også i år være behov for frivillige til å arbeide under Nijmegenmarsjen


Marsjen starter tirsdag 18. juli og avsluttes fredag 21. juli.

Det vil være behov for frivillige til å arbeide innen sanitet, på rasteplassene og i stab i KO.

Innen sanitet er det behov for leger, sykepleiere og de som er gode til å plastre og stelle såre føtter.

På rasteplassene er det behov for personell som blant annet kan ta tunge løft og gjøre pausene til de marsjerende så hyggelig og enkel som mulig.

I KO er det behov for personell som kan ta i et tak og gjerne ha erfaring fra kommandoplasstjeneste.

De som blir med og jobber må kunne sette av hele uke 29. For enkelte spesialister vil det kunne være behov for noen ekstra dager i forkant og etterkant, men dette vil avtales spesielt ut fra funksjon og oppgaver.

Alt personell må ha tilstrekkelige engelske språkkunnskaper.

Er du interessert? Send oss en e-post på nijmegen@nrof.no.
<< Previous        68 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut