NROF
 

Delta på nasjonalt grunnkurs i psykologiske operasjoner

Forsvarets høgskole (FHS) gjennomfører grunnkurs i psykologiske operasjoner (PSYOPS) 22. - 26. september, hvor NROF har fått tildelt noen få plasser.


Kurset gir en innføring i og forståelse for PSYOPS og hvilken kapasitet dette utgjør i ulike operasjoner. Forholdet til informasjonsoperasjoner, medieoperasjoner og strategisk kommunikasjon står også sentralt. 

Elevene vil få innsikt i tidligere gjennomførte psykologiske operasjoner med eksempler hentet fra forskjellige konflikter, og nærmere studier av forskjellige nyere operasjoner. Kurset vil også omfatte kommunikasjonsplanlegging, målgruppeanalyse og kontra PSYOPS teknikker, og leksjoner i påvirkning, PR og markedsføring. 

Da PSYOPS inkluderer målgrupper fra enkeltindivider til hele nasjoner, vil kurset berøre alle nivåene, fra politisk og militærstrategisk nivå via operasjonelt til taktisk nivå.

Kursets målgruppe
Kurset er primært beregnet på personell (mil/siv) innen operasjons-, etterretnings-, sikkerhets- og presse- og informasjonstjeneste i fellesstabene og ned til taktisk nivå i forsvarsgrenene. Videre er kurset aktuelt for personell fra relevante deler av statsforvaltningen, samt for NROF.

Deltagere
Plassene prioriteres til personell som er disponert for PSYOPS-tjeneste, personell innen kommunikasjons- og medietjeneste i Forsvaret, samt andre med operativt behov. Ved uttak av NROF-medlemmer vil personer med kompetanse innen kommunikasjons- og medietjeneste, og som er aktuell for tjeneste i Forsvaret, og kan være aktuell i stillinger innen dette området, eller for annen tjeneste i utlandet, vil bli foretrukket. Dette bes oppgis i søknaden.

Forberedelser
Elever får tilsendt en forstudiepakke og kurset er basert på at man forbereder seg individuelt

Vilkår
Det er ingen kursavgift. Den enkelte bestiller og betaler reisen til og fra kurset, samt oppholdet under kurset. For NROF-medlemmer dekker NROF den del av legitimerte reise- og oppholdsutgifter som overstiger kr 2000,-. De som har adresse innenfor Oslo-området forutsettes å bo hjemme. Lunsj vil være tilgjengelig ved FSTS kantine.

Fremmøtested
Forsvarets stabsskole, Akershus festning, bygning 10, og perioden er 22. – 26. september 2014. Nøyaktigfremmøtetid vil bli angitt senere.

Klarering
Det kreves klarering ”Hemmelig” og klareringsbevis skal medbringes. Søkere som ikke har klarering vil ikke komme i betraktning.

Søknad
Send oss et kort motivasjonsskriv  (send til post@nrof.no) på hvorfor du bør representere NROF på kurset og hvordan du har tenkt å orientere din lokalavdeling med det du tilegnet deg av kunnskap i etterkant. Den/de som deltar må også bidra med et kort innlegg/refleksjon i Pro Patria.

Husk navn, adresse, e-postadresse og telefonnr. 

Frist for påmelding er 8. august.
 

<< Previous        134 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut