NROF
 

Vi skal oppgradere NROFs hjemmesider

I løpet av våren skal NROF få nye hjemmesider

De skal bli mer brukervennlige, lett å finne frem i og de skal bli enkle å redigere for den enkelte lokale avdeling.

I den anledning ønsker vi innspill fra dere som bruker NROFs side i dag. Er det noe dere savner? Er det noe vi ikke trenger på siden (som er der i dag)? Hvordan bør hjemmesiden være for at avdelingene skal kunne utnytte den best mulig?

Send kommentarer og innspill innen 15. mars til camilla.brisa(A)nrof.no  

<< Previous        267 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut