NROF
 

NROF avd. Rogaland informerer om aktiviteter på Madla

NROF avd. Rogalands Leif Otto Steen er et fast innslag for befalskoleelevene på KNM Harald Haarfagre. NROF har en svært god dialog med ledelsen på Madla og får besøke hvert eneste befalskolekull og informere om aktivitetene til NROF.

Forrige ukes besøk resulterte i 22 nye medlemmer!Etter endt befalskole er det omtrent halvparten av sersjantene som ikke fortsetter i Forsvaret. Det er derfor viktig at NROF informerer om at vi har et tilbud hvor befalet kan få vedlikeholdt kompetansen de har med seg fra Forsvaret.


<< Previous        219 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut