NROF
 

NROF avd. Oslo inviterer til foredragskveld på Forsvarets stabsskole


I samarbeid med International Business Forum og Forsvarets stabsskole, inviteres det til Artilleriloftet (merk nytt sted!) på Akershus Festning mandag 6. november kl. 1600.

KVELDENS HOVEDTEMA ER: VERDEN UTEN USA


USA har siden slutten av den 2. verdenskrig vært den nasjonen som på mange måter har bestemt agendaen for den politiske, militære, og økonomiske utvikling i verden. Men hva er USAs politiske, militære og økonomiske ambisjoner i fremtiden?
    
Møtet vil med innlegg og diskusjon ta for seg geopolitiske, økonomiske, og sikkerhetspolitiske utviklingstrekk med utgangspunkt i USA.

AV FOREDRAGSHOLDERE KAN NEVNES:
Geir Lundestad, tidl. direktør på Nobelinstituttet
Amund Lundesgaard, førsteamanuensis ved IFS
Herbert Kristoffersen, fagsjef i Finansdep.

Som avslutning på den faglige delen vil Erling Lorentzen holde et foredrag om sine erfaringer fra den 2. verdenskrig som medlem av Kompani Linge og hvordan disse har preget ham som gründer og internasjonal forretningsmann. ”It had been the best of times-and it had been the worst of times”.

Lorentzen vil også komme med noen betraktninger om Forsvaret i dag og i fremtiden.

Møtet er gratis. Middagen på Artilleriloftet har en kuvertpris på kr. 700,-. Det er opp til den enkelte om man vil delta på middagen. Antrekk jakke/slips. Legitimasjon må forevises.

Påmelding til Robin Vidnes: robin.vidnes@ibf.no eller på tlf. 900 39 790 innen 2. november.

Her er Artilleriloftet/Fanehallen:<< Previous        38 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut