NROF
 

Velkommen til Sørlandspokalen lørdag 21. mai

Bakgrunn:
Sørlandspokalen er tuftet på den årlige konkurransen mellom NROFs lokalavdelinger tilknyttet fadderavdeling (Agder og Rogaland HV-08. Arrangementet skal være enkelt og rasjonelt – og samtidig inspirerende og utviklende skyteopplegg å være deltaker i. Vanskelighetsgrad i konkurransen er lett til middels, i den hensikt at alle skal treffe mye, men bare få skyter feilfritt.

Uttaksskyting:

Mesterskapet er også grunnlag for uttak til skyte- og feltsportmesterskapet Tranumstevnet i Danmark, som gjennomføres i perioden 17.-19. juni 2011.

Tidspunkt:

Sørlandspokalen gjennomføres lørdag 21. mai 2011 på Knivsland, Lista.

Påmelding:

Den enkelte forening melder inn cirka antall deltakere fra egen forening innen torsdag 19. mai til Nils Bernt Rinde på e-post nilrinde@gmail.com .

Et minimum bør være fire personer (Ett lag fra avdelingen).

Tidsplan stevnedagen lørdag 21. mai:

09.00: Skyting starter.

15.00: Premieutdeling (Tentativt)

16.00: Nedrigging

19.00: Kamerataften. Grillene tennes

24.00: Slutt.

Overnatting:

Overnatting tilgjengelig vederlagsfritt på «Rekrutten». Medbring sovepose og liggeunderlag/feltseng etc.

Stevneledelse:

Ansvarlig for mesterskapet er Lister, mens Nedenes, Kristiansand og Mandal & Omland er medarrangører.

Stevneleder: Leif Rinde jr, 47271140

NK-stevneleder: Endre S. Andersen, 90108029

Innskudd:

Alle deltakere betaler 100 kroner i innskudd.

Opplegg:

Konkurransen gjennomføres fra to feltbaner – en for AG-3/HK416, og en for forsvarets pistol Glock 17 (utlagte våpen – egen standard utlevert Glock kan benyttes). Hvis tidsplanen tillater det, er det mulig å delta både med .223 og .308. NB! I tillegg blir det egen konkurranse på elektronisk feltbane med dueller innenfor felthurtigskyting.

Geværskyting AG-3/HK416:


Første skyting:

Skytteren fyller to magasiner med seks skudd i hvert. Magasinet som ikke er i våpen plasseres på bakken eller annet egnet sted. Utgangsstilling er stående ferdigstilling med våpenet ladd (og sikret). På kommando «ILD» inntas liggende skytetilling, våpnet avsikres og det avgis totalt 12 skudd mot inntil tre feltmål. Tid til disposisjon: 90 sekunder. Poengberegning: Maksimalt fire treff kan oppnås per feltmål.

Andre skyting:

Skytteren fyller tre magasiner med fire skudd. Utgangsstilling er stående ferdigstilling med våpenet ladd (og sikret). På kommando «ILD» inntas stående anleggstilling, våpnet avsikres og det avgis fire skudd. Deretter inntas knestående skytestilling og det skytes fire skudd. Deretter inntar skytteren liggende skytestilling og avfyrer fire skudd. Det skytes mot tre feltmål. Tid til disposisjon: 90 sekunder.

Poengberegning: Maksimalt fire treff kan oppnås per feltmål. Skytteren velger selv hvilket mål som engasjeres i hvilken stilling.

Tredje skyting:

Skytteren fyller tre magasiner med seks skudd i hvert. Magasinene plasseres i stridsvest eller lomme. Skytterne medbringer uladd våpen uten påsatt magasin og inntar dekkstilling på anvist sted cirka 50 meter bak standplass. På kommando «FREMAD» foretar skytterne framsprang til standplass, hvor det inntas liggende skytestilling, våpenet lades og det avgis totalt 18 skudd mot inntil tre feltmål. Tid til disposisjon: 120 sekunder. Poengberegning: Maksimalt seks treff kan oppnås per feltmål.

Pistolskyting:

Ansvarlig: Kristiansand.

Det skal kun benyttes våpen av typen Glock 17. Hver forening er ansvarlig for å medbringe to stykk våpen, for utlegging å standplass. Disse sendes med forpatruljen fredag 20. mai. Deltakere som har standard utlevert Glock 17 fra FLO kan benytte denne.

Program:

5 kontrollskudd mot helfigur 25 meter. Deretter 42 skudds tellende feltskyting. Ansvarlig for opplegg: Kristiansand. Programmet blir offentliggjort på standplass. Poengberegning: Det telles kun treff/innertreff i figurer. MERK: Det stilles krav til maksimalt antall treff per figur.

Poengberegning:

Maksimalt antall treff oppnåelig i konkurransen:

AG-3/HK416: 42 treff/innertreff

Pistol: 42 treff/innertreff

Totalsum: 84 treff/innertreff

Rangering:

Individuell konkurranse:

Det deles inn i to klasser: Aktiv skytter og nybegynner.

I konkurransen avgjøres rekkefølgen på totalt antall treff gevær+pistol. Ved likt antall treff, skiller man på antall innertreff. Er skytterne også likt der, skal oppnådd antall treff/innertreff med gevær telle foran pistol. Deretter serie for serie, øvelse 3-2-1 med gevær og tilsvarende for pistol.

Lagkonkurransen:

De fire beste utøverne fra hver avdeling teller. Det vil si at foreninger som stiller mer enn fire deltakere har fordelen med at de fire beste velges ut. I lagkonkurransen er det summen av treff som teller. Ved poenglikhet, rangeres lagene på sammenlagt antall oppnådde poeng i skarpskyttermerket. «Sørlandspokalene» deles ut i lagkonkurransen. Den enkelte forening sørger for å sende trofeene med forpatrulje 20. mai. NB! Det er kun resultater for gevær cal. .308 pluss pistol som gjelder i lagkonkurransen.

Antrekk:

Feltuniform med støvler av godkjent modell for Forsvaret. Det er tillatt å bruke albuebeskyttere, stridsvest og skytebriller. Spesiell skytebekledning av en hver utførelse, skjult polstring etc. er ulovlig. Skyttere medbringer selv hørselvern og propper.

Ammunisjon:

Den enkelte forening/avdeling sørger for at sine deltakere er utrustet med tilstrekkelig ammunisjon til mesterskapet. Konkurransen består av 42 skudd 7,62x51 (evt. .223) samt 47 skudd 9x19mm.

I tillegg kommer felthurtigkonkurransen. Estimert forbruk per skytter er 60 skudd.

Stevnejury:

Leif Rinde jr - avd. Lister

Endre S. Andersen - avd. Mandal og Omland

Bjørn Kjørrefjord - avd. Kristiansand

Kamerataften og besøk fra Dansk Hærhjemmeværn.

Vel møtt til en feltmessig og inspirerende militærskyting på Knivsland, Lista med påfølgende kamerataften. I år får vi også besøk av avdeling fra det danske Heimevernet!Med vennlig hilsenLeif Rinde jr

NROF Lister - stevneleder
<< Previous        307 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut