NROF
 

Våpenlovhøring på Stortinget

NROF er i dag på høring om ny våpenlov hos Stortingets justiskomité.

Generalsekretær Jørgen Berggrav, ass. generalsekretær Ståle Sandholt og leder i skyteutvalget Halvor Ajer er tilstede.

Jørgen Berggrav understreket i NROFs innlegg at målsettingen for forbundet er at aktuelle reservister skal kunne vedlikeholde sin kompetanse på en trygg og sikker måte og med relevante våpen. -For å drive vår forsvarsstøttende virksomhet, er det viktig at skyteaktiviteten foregår med relevante våpen. For oss betyr dette halvautomatiske våpen som er konstruert for sivil bruk, men som betjeningsmessig er mest mulig lik de våpen som brukes i Forsvaret, sa generalsekretæren til Justiskomiteen.

Generalsekretæren understreket også at:
- Halvautomatiske våpen som blir brukt i organisasjoner som støtter Forsvarets virksomhet, bør fortsatt være tillatt.
- Loven bør ikke ha tilbakevirkende kraft for personer som ellers tilfredsstiller kravene til erverv av halvautomatiske våpen
- Magasinkapasiteten bør ikke være annerledes enn i andre land
<< Previous        35 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut