NROF
 

Valg av nytt FS på kommende landsmøte


På Landsmøtet i mai 2018 skal det velges et nytt styre.

Vi ber med bakgrunn i dette at dere i lokalavdelingene vurdere om dere har noen forslag på kandidater.

Det henvises til NROFs vedtekter §5  Landsmøtet pkt. 11 og vedtekter for Protokollkomiteen §2  pkt. 2 (begge vedtektene finner dere i NROFs Håndbok, side 76 og 86.

Vi vil forsøke å legge fram et forslag av nytt og gammelt, alder og forsvarsgren. Til dette vil vi trenge forslag fra dere. Har dere kvinnelige kandidater så husk på disse.

Forslag må være valgkomitéen, ved leder Per Jacobsen, i hende senest 20. desember 2017.

POC: Per Jacobsen; mailadresse: per.styrsvik@gmail.com mobilnummer: 901 94 365.

For valgkomitéen

Per Jacobsen

<< Previous        33 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut