NROF
 

Tidligere president i NROF, Torgeir Stensrud, er død

Torgeir Stensrud var president i NROF fra 1992 til 1998.

Han døde søndag 27. september etter et kort sykeleie. Begravelsen finner sted i Hole Kirke på Ringerike tirsdag 6. oktober kl. 1130. NROF vil være representert med generalsekretær, ass. generalsekretær og informasjonsansvarlig. Det vil være bårevakt under begravelsen og både NROF avd. Ringerike og NROF avd. Drammen vil være tilstede.

Torgeir tok kontakt med NROF i 2012. Han kom til et møte og fortalte sin historie på en måte det ikke var mulig å la vær å bli grepet av. Særlig inntrykk gjorde hans engasjement for at de som hadde vært på feil side av loven, skulle finne veien tilbake til samfunnet.

Det ble ikke med det ene møtet. Torgeir engasjerte seg i arbeidet i NROF avd. Ringerike og ble med på old-boyssiden i idretten. Han var med og representerte NROF og "Grey Nuts" under et patruljeløp i Spania tidligere i år. Han skulle også vært med på vårt eget patruljeløp på hjemmebane på Ringerike i september. Dessverre satte sykdommen en stopper for det.

Med Torgeir Stensruds bortgang har NROF mistet en av sine mest solide menn og forsvarssaken har mistet en brennende forkjemper.

Les nyhetsnotisen i Ringerikes Blad

<< Previous        107 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut