NROF
 

Landsrådet for Heimevernet er i disse dager samlet i Bergen

I denne sammenheng ble NROFs forbundsstyremedlem Torben Knudsen tildelt Heimevernets fortjenestemedalje for sin innsats gjennom 42 år.

Torben Knudsen startet sitt engasjement for HV i HV-ungdommen. Siden har han hatt mange ulike stillinger, men han har hele tiden hatt et spesielt forhold til Sjøheimevernet.


Foto: N.A. Skaret

Medaljen kan tildeles militære og sivile personer, som på forskjellige vis har gjort en særlig stor innsats for Heimevernets sak. Tildeling av Heimevernets fortjenstmedalje foretas av Forsvarssjefen etter innstilling fra Generalinspektøren for Heimevernet.

Medaljen tildeles nordmenn forholdsvis sparsomt og bare for helt spesiell innsats for Heimevernet.

NROF gratulerer Torben Knudsen med utmerkelsen!

<< Previous        259 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut