NROF
 

Toppresultat til den norske soldaten

Saken er hentet fra Forsvaret.no

Årets utgave av Forsvarets innbyggerundersøkelse viser at over 80 prosent av den norske befolkningen har et godt inntrykk av den innsatsen norske soldater gjør i internasjonale operasjoner.


– Dette er svært gode resultater som viser at folket ser den gode jobben Forsvarets ansatte gjør hver eneste dag, sier forsvarssjef Harald Sunde.

 – Det er også gledelig at de spurte har et meget godt inntrykk av den norske soldats innsats, verdier og kompetanse. Overgangen til et innsatsforsvar har jevnt over hevet nivået på vår soldatutdanning og dette har folk merket seg, sier han.

Godt omdømme
Ansvarlig for undersøkelsen i Ipsos MMI er Kristin Rogge Pran, avdelingsleder Forskning, Poltikk og Samfunn.

– For alle offentlige etater er det viktig å ha en høy grad av tillit og legitimitet i befolkningen, altså et godt omdømme. Andelene som har et godt inntrykk av Forsvaret har økt på de fleste områder, og vi ser et skille mellom de som har hatt kontakt med Forsvaret de siste fem årene, og de som sist hadde kontakt med Forsvaret for mer enn fem år siden, forklarer Kristin Rogge Pran.

Synlige forsvarsgrener
Det som påvirker befolkningens inntrykk av Forsvaret, er det som er mest synlig, som de ulike forsvarsgrenene og evnen til å forsvare landet vårt. 

– I tillegg til dette er oppfatningene av Forsvarets kompetanse og evne til å forsvare landet, og at Forsvaret har legitimitet i form av samfunnets tillit, avgjørende faktorer som bidrar til å skape det gode inntrykket befolkningen har, sier hun.
Sjef for Forsvarets mediesenter, Tom Oscar Ovind poengterer viktigheten av Forsvarets omdømmekommunikasjon.

– Forsvaret er noe som angår oss alle. Dette har også vært et grunnleggende element i vår omdømmekommunikasjon. Kunnskap og helhetlig forståelse for hvilken rolle Forsvaret spiller i samfunnet er avgjørende for å opprettholde Forsvarets legitimitet. Innbyggerundersøkelsen viser at denne typen kommunikasjon fungerer, sier han.
 
Forvaltning til det beste for samfunnet
Befolkningen gir også tilbakemelding om områder som de mener Forsvaret bør forbedres på. Riktig prioritering og bruk av penger er tema som Forsvaret scorer lavt på.

– Mitt budskap har hele tiden vært at for å fortjene folkets tillit må Forsvaret snu hver krone og sikre en forsvarlig forvaltning av våre midler, sier forsvarssjefen og legger til:

– Vi har de siste årene vært i et innfasingsløp av nye systemer for økonomi og logistikkstyring som fremover vil gjøre dette enklere, men jeg er ikke fornøyd med denne tilbakemeldingen og jeg vil fortsatt legge et press på organisasjonen for å bedre egen økonomisk styring.

Lese hele Forsvarets innbyggerundersøkelse her.<< Previous        212 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut