NROF
 

Team Rubicon er på besøk hos NROF

Team Rubicon (TR) er en amerikansk non-profit veteranorganisasjon som har spesialisert seg på å bidra i redningsarbeid ved naturkatastrofer


Veteranene jobber på frivillig basis og opplever mestring, samhørighet og de får ikke minst brukt erfaring og kompetanse fra militære operasjoner til å hjelpe andre i kriser og katastrofer, innenlands og utenlands. Redningsarbeidet omfatter både ledelse av arbeidet og det praktiske arbeidet. TR bidrar også med kompetansepåfyll til veteranene. 

Siden starten i 2010 har veteraner bistått i hjelpearbeid i Chile, Haiti, Burma, Pakistan, Sudan, Filippinene og ikke minst hjemme i USA. TR bidrar gjerne i områder hvor tradisjonelle og etablerte hjelpeorganisasjoner ikke når frem eller ikke ønsker å gå inn. For at hjelpearbeiderne fra TR skal være godt rustet til arbeidet, blir de også kurset og får kompetansepåfyll. 


Veteraner bistår i rydding etter orkan i USA

Evnen til å jobbe under press, til å levere toppkvalitet mens man er under press og er redd, til å finne løsninger når tradisjonelle metoder ikke fungerer, er noe av det veteranene (og andre operative militære) besitter i større grad enn de fleste. Det er denne kunnskapen Team Rubicon benytter seg av i sitt arbeid ved naturkatastrofer. 


Delegasjonen fra Team Rubicon sammen med deler av NROFs sekretariat

I utgangspunktet bidrar veteranene med 14 dager av sin tid når det er snakk om redningsarbeid utenfor USA og tre til syv dager ved oppdrag innenlands. Alle veteraner er aktuelle – uavhengig av alder. Team Rubicon erfarer at opp mot 20% av de frivillige ikke er veteraner, men at dette er mennesker som har kompetanse og erfaring og som ønsker å bidra. 

Team Rubicon samarbeider med norske Making Change og er nå i Norge for å orientere seg om veteranarbeidet her og om muligheten for å etablere et Norgeskontor. De har blant annet vært i samtaler med Utenriksdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Innovasjon Norge.


US Army veteranen Steve Schneider, én av mange tusen frivillige i Team Rubicon.

NROF satt stor pris på å få orientere om forbundets virksomhet. Det ble lagt særlig vekt på forbundets fokus på veteraner som en betydelig ressurs for samfunnet og at disse tilbys gode kompetanse- og mestringsfokuserte aktiviteter. NROF er av den oppfatning at Team Rubicon utgjør et svært viktig supplement i veteranarbeidet med sin tilnærming; løse krevende og ofte uforutsigbare oppdrag, som naturkatastrofer er, sammen i team. Dette gir mening og mestring. Det er faktisk slik at noe av det mange veteraner savner, nettopp er å mestre gjennom å løse oppgaver.
 
 
Er du interessert i å lese mer om arbeidet og organisasjonen Team Rubicon? Gjør det her: www.teamrubiconusa.org
 
<< Previous        141 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut