NROF
 

Ny våpenlov

Den nye våpenloven er i dag (torsdag 8. mars) til behandling i Stortinget.

NROF deltok i høringen i Justiskomitéen tidligere i vinter og Forbundet har blitt hørt på viktige punkter.

Komitéen sier i sin innstilling om halvautomatiske rifler at "det åpnes likevel på strenge vilkår for at sportsskyttere og andre aktive skyttere i for eksempel Norske Reserve Offiserers Forbund (NROF) kan få særskilt tillatelse til å erve og ha slike våpen".

Våpenloven ble enstemmig vedtatt og skal videre behandles i Stortinget på et senere tidspunkt. 

Justiskomitéens merknader kan du lese i sin helhet her.

<< Previous        37 av 321        Next >>
 
 
Skriv ut