NROF
 

Hver vinter møtes alle deltagernasjonene i CIOR i Brussel for å planlegge årets sommerkongress og MilComp


NROF har som utgangspunkt for sin deltagelse i det internasjonale samarbeidet at det er forankret i vår overordnede strategi vedtatt på Landsmøtet. I praksis betyr dette at det vi arbeider med og har fokus på nasjonalt skal reflekteres gjennom det vi engasjerer oss i internasjonalt. 

I Brussel var det spesielt forholdet relatert til Employer Support og utviklingen av andre lands medlemsorganisasjoner i forhold til aktiviteter og medlemskriterier som var i fokus.

I tillegg ble de siste forberedelser gjort i forhold til årets mangekampkonkurranse og hvor Norge vanligvis deltar med 2-3 lag. Årets CIOR-kongress og -konkurranse vil for øvrig finne sted i Tsjekkia/Brno i månedsskiftet juli/august og ytterligere informasjon er å finne på følgende webside opprettet av vertsnasjonen; www.cior2013.cz


CIOR-delegasjonen under det årlige midt-vinter møtet i Brussel 31. januar – 2. februar bestod av følgende representanter; fra venstre: Arne B Krokeide, Rune Sandve, Tore Hoel, Jørgen Berggrav, Ståle Sandholt, Christian Pedersen og Terje Surdal. << Previous        195 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut