NROF
 

Starter utredning av landmakten


- Vi skal bruke over 165 milliarder kroner ekstra på Forsvaret de neste 20 årene, og det er satt av investeringer på flere titalls milliarder i landmakten. Landmaktutredningen skal bidra til at vi investerer disse pengene riktig, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Forsvarssjefen mottok torsdag 24. november oppdraget og mandatet for utredningen.

- Jeg har bedt forsvarssjefen utrede og anbefale hvordan fremtidens landmakt skal se ut. Utredningen har stor betydning for videreutviklingen av Hæren og Heimevernet, og både forsvarssjefen og jeg er opptatt av at den gjennomføres på en grundig, åpen og inkluderende måte. Resultatet av utredningen vil bli presentert i budsjettet for 2018, som legges fram høsten 2017, avslutter forsvarsministeren i pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet.

Arbeidet med utredningen skal ledes av brigader Aril Brandvik.

Her kan du lese mandatet. 
<< Previous        69 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut