NROF
 

Snakker du fransk - kunne du tenke deg stabsoffierskurs i Paris?

NROF har fått tildelt én plass på l’École supérieure des officiers de réserve spécialistes d’état-major (ESORSEM) (skole for stabstjeneste for reserveoffiserer).

Kurset for reserveoffiserer foregår på l’Ecole Militaire i Paris i tiden 29. juli til 19. august.Kurset henvender seg mot reserveoffiserer og har som målsetting å innføre deltagerne i den kunnskapen som trengs i en divisjon eller brigades hovedkvarter i NATO. Deltagerne bør ha erfaring fra FOH og/eller ha sivil avdelingssjefsbakgrunn.

Kurset gjennomføres på fransk og dette må beherskes av deltageren. Søkeren må ha kaptein eller majors grad.

Søknad, med motivasjonsskriv, om deltagelse sendes til post@nrof.no innen 1. april, evnt kan Camilla Briså på tlf 22 47 82 46 kontaktes for mer informasjon. Motivasjonsskrivet bør blant annet inneholde hvordan ervervet kompetanse vil kunne brukes hos sivil arbeidsgiver og komme NROF til gode. Uttak vil bli gjennomført i samarbeid med den norske militærattachéen i Paris.

Skolepengene dekkes av det franske forsvaret. Økonomisk bistand til reise og opphold vil vi komme tilbake til.
<< Previous        87 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut