NROF
 

Slik ble det!

På overtid tirsdag ettermiddag ble regjeringspartiene, sammen med Arbeiderpartiet, enige om den videre veien for Forsvaret. Samarbeidspartiene Venstre og KrF er ikke med på forliket, men har kommet til enighet med regjeringspartiene om neste års forsvarsbudsjett.

– Jeg er meget fornøyd med at Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i langtidsplanen, og at de elementer som er forhandlet inn i innstillingen er finansiert, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i en kommentar på forsvaret.no

Forsvarssjefen sier videre at det nå blir mulig å ta inn etterslep på vedlikehold og etterfylle lagrene. Reaksjonsevnen og utholdenheten styrkes.

NROF har vært veldig tydelig på at det må ikke tilføres nye oppgaver eller beholdes nedprioriterte deler av strukturen uten at dette finansieres. Senest i budstikken som ble overlevert til Stortinget i forrige uke var dette et av hovedpunktene. 

Etter forliket vedtatt tirsdag ettermiddag blir ikke Sjøheimevernet, HV-11 (Setnesmoen leir) og Kystjegerkommandoen nedlagt. Musikkorpsene blir ikke rammet slik det opprinnelig var foreslått.

-Regjeringen har fått den nødvendige økonomiske styrkingen. Dette betyr at regjeringen kan fortsette arbeidet med å styrke den operative evnen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.


Kystjegerkommandoen på øvelse på Sandsøy fort utenfor Harstad. Foto: Mats Hjelmeland, Forsvaret.
<< Previous        78 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut