NROF
 

Skyting i NROF


Med bakgrunn i henvendelser om skyting og tillatte våpen i forbindelse med arbeidet med ny våpenlov, minner sekretariatet om at det er Forbundsstyret som har oppfølgingsansvar for at avtaler blir holdt og reglement blir fulgt.

Dersom det er spørsmål eller behov for avklaring, står sekretariatet mer enn gjerne til tjeneste.
<< Previous        48 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut