NROF
 

Reservistworkshop i København


NROFs danske søsterorganisasjon inviterer også i år til workshop i København. Torsdag 16. til lørdag 18. november.

Bli med på «Nordic Reserve Forces Symposium 2017»! Bidra inn i NROFs arbeid med den norske reservistutredningen. 

I invitasjonen fra HPRD heter det:
“With participants from Norway, Sweden, Finland, United Kingdom, South Africa and Denmark, HPRD wants to explore, understand and communicate how one can create and maintain a successful career as a reservist and civilian. 

How do you balance it, what does it give you and what can others see, that they gain from you having these two jobs? Through group and individual reflections, we want to investigate the motivation behind having a dual career. 

Best practices on Reserve Forces Integration will be dealt with, on break-out sessions from a Employer Support Workshop, for more senior participants with a broader knowledge of the reserve forces integration in their home nations.”
Du vil treffe reservistkolleger og få et innblikk i landenes arbeid i reservistspørsmål. Du vil ikke minst få en unik mulighet til å få råd på hvordan du kan bruke din militære erfaring overfor sivil arbeidsgiver. Vil det også kunne komme verdifulle innspill til den pågående norske reservistutredningen? Helt sikkert!

Deltagerne vil være både yngre og eldre reservister. De yngre reserveoffiserene skal kunne trekke på «seniorenes» erfaringer og bli styrket i sine muligheter til å finne gode synergier mellom sivilt og militært arbeidsliv.

NROF ønsker å sende en håndfull medlemmer til workshopen i København. Vi ønsker deg som er under 35 år, arbeider i det sivile og gjerne har flere års bakgrunn fra Forsvaret. Workshopen vil foregå på engelsk.Ønsker du å delta? Send oss noen ord om bakgrunnen din, hva du kan bidra med inn i en slik workshop og hvordan du kan bruke kunnskapen på arbeidsplassen din etterpå. 

NROF betaler reise og opphold etter forbundets reiseregulativ.

Send søknad til camilla.brisa@nrof.no innen 1. september.
<< Previous        56 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut