NROF
 

Reserveoffiserene er uunnværlige i moderne operasjoner

CIOR, den internasjonale reserveoffisersorganisasjonen, avholdt i midten av februar "midtvintermøte" i NATO-hovedkvarteret i Brussel


"Reserveoffiserene er uunnværlige i moderne operasjoner" - Det sa formannen i NATOs militærkomité, general Knud Bartels. NATOs reserveoffiserer var tilhørere og samlet til "midtvintermøte" i Brussel.

Norge er representert i CIOR gjennom NROF og det er norsk presidentskap i CIOR frem til juli i år.

I sin åpningstale understreket formannen i NATOs militærkomite, general Knud Bartels, reservistenes betydning i moderne militære operasjoner. Når militærmakt brukes for å bidra til løsning av konflikter, skjer dette i stadig større grad i komplekse situasjoner hvor tradisjonell militærmakt bare er ett av elementene.

I slike situasjoner er det behov for mer enn rene soldatfdigheter. Reservister med komplementær kompetanse fra en rekke områder vil være helt uunværlige, sa generalen.

Men, slik kompetanse er ikke bare noe man bør finne på ad hoc basis, sa generalen, det må finnes et system som vedlikeholder den militære kompetansen, identiteten og kulturen. Her må reserveoffisersorganisasjonene spille en særdeles viktig rolle.

<< Previous        281 av 317        Next >>
 
 
 
Skriv ut