NROF
 

Reserven vil bli todelt

Da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide la frem Landmaktproposisjonen i dag, fortalte hun blant annet om at det vil bli opprettet en hærreserve.

–Reserven vil bli todelt, forklarer hun.

–Det vil bli en nasjonal reserve og en innsatsreserve, hvor den nasjonale reserven vil være representert i avdelingene som først og fremst er knyttet til nasjonal beredskap. Innsatsreserven vil ha en bredere oppdragsportefølje og en høyere treningsstandard og disse vil baseres på kontrakt. Reserven skal øves inntil tre uker årlig, sier FMIN.

Flere land har nå satt i gang et arbeid med å bygge opp reservestyrker. Storbritannia, Frankrike, Nederland og Finland var de landene forsvarsministeren nevnte.  Hun sier at Regjeringen mener at dette er riktig retning også for den norske landmakten og at det er nødvendig å støtte reserven i Hæren. Regjeringen går inn for en aktiv reserve som trenes regelmessig.

-Bruk av reservister er en ordning som gir god «effekt» for pengene og gir Forsvaret bedre tilgang på kompetanse og økt utholdenhet og det blir spennende med arbeidet fremover i Reservistutredningen. NROF ser frem til å støtte Forsvaret i det videre arbeidet, sier NROFs Jørgen Berggrav.

Les hele proposisjonen her.

 
<< Previous        39 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut