NROF
 

NROF har vært på rekognosering i området hvor patruljeløpet arrangeres lørdag 23. augustSammen med oss var sjefen i Innsatsstyrke Derby, HV-02, major Øystein Mjelle, og S4 (forsyningsoffiser) i Derby, løytnant Didrik Eskestrand. HV-02, ved Derby, skal støtte NROF med personell på noen av postene, i tillegg til materiell. 


Fra venstre: Forsyningsoffiser i Innsatsstyrke Derby, løytnant Didrik Eskestrad, sjef Derby, major Øystein Mjelle, prosjektleder i for patruljeløpet i NROF, Ståle Sandholt og generalsekretær i NROF, Jørgen Berggrav.

-Det er veldig bra at HV støtter oss i gjennomføringen av patruljeløpet. Vi får nyttige innspill som vi vil ta med oss i den videre planleggingen, sier generalsekretæren i NROF, Jørgen Berggrav.


Hva slags oppgave kan vi legge her? Kart og terreng studeres godt.

Konkurransen har fokus på kjente treningselementer fra grunnleggende militære ferdigheter. Hvert lag må bestå av fire personer og lagfører må være befal. 

Det kan være lurt å ha forberedt seg noe! Les derfor gjennom reglementet for patruljeløpet. Her finnes blant annet en oversikt over potensielle oppgaver og poster. Du finner detaljert beskrivelse av konkurransen ved å åpne denne linken: NROFs patruljeløp – reglement

Har du ikke satt sammen et fire-mannslag? Gjør det og send påmelding til post@nrof.no.
<< Previous        142 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut