NROF
 

Regjeringen har lagt frem oppfølgingsplanen til ”I tjeneste for Norge”


NROF har vært representert både som høringsinstans og deltatt i referansegruppen.

Forsvaret har de siste årene gjort mye for å bedre/sette i system oppfølging og anerkjennelsen til veteraner som har vært ute i internasjonale operasjoner.

For NROF har det vært viktig å spille inn tre elementer til oppfølgingsplanen: 
Det må bli et bedre samarbeid mellom Forsvaret og
        næringslivet for å utnytte kompetansen til militært
        personell på en bedre måte 
Når begrepet veteraner brukes, må det også
        inkludere dem som IKKE har et omsorgsbehov
Alle veteraner bør tilbys å delta i aktiviteter som gir
        god mestringsfølelse

Generalsekretær Jørgen Berggrav understreker at arbeidet mot næringslivet nå er i gang gjennom samarbeidet med NHO Service (les mer om samarbeidet med NHO Service her). –Det er likevel viktig å understreke at ALT militært personell har kompetanse som kan overføres til sivilt arbeid, ikke bare veteranen. Det er også viktig at de veteraner som ikke har et omsorgsbehov, får mulighet til å delta på aktiviteter som er tilpasset dem. 


Berggrav fortsetter: -NROF er et forbund som setter kompetanse og Forsvarets behov i fokus. Det å vedlikeholde sine militære kunnskaper og tilegne seg nye ferdigheter gjennom aktiviteter, kan være gode tilbud til den store gruppen med veteraner.

-NROF registrerer at oppfølgingsplanen som ble lagt frem i går i all hovedsak henvender seg til gruppen som har et omsorgsbehov. Kunne Regjeringen brukt muligheten til mer konkret å vise veteranene som den positive ressursen de er? avslutter generalsekretæren.

Klikk her for å lese oppfølgingsplanen til "I tjeneste for Norge"

<< Previous        132 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut