NROF
 

Veteraner aktiviserer veteraner

Følgende pressemelding ble sendt ut i dag:

Norges Dykkeforbund (NDF), Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS) og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) har inngått samarbeid om å få skadde veteraner fysisk aktive

I første fase vil personell med forsvarsbakgrunn bli utdannet til dykkerinstruktører gjennom NDF. Utdanningen vil skje i Sjøforsvarets lokaliteter på Haakonsvern. I fase to vil veteraninstruktørene være med å kurse og utdanne skadde veteraner til å bli sportsdykkere og integreres i NDFs klubber og drive videre aktivitet der.

SIOPS, NDF og NROF ønsker på denne måten å gi skadde veteraner et meningsfullt fritidstilbud. Utdanningen i sportsdykking skal medvirke til mestring, økt livskvalitet, integrering og aktivitet. En positiv tilleggseffekt er at personell med forsvarsbakgrunn står som instruktører for skadde veteraner.
I tillegg til Norges Dykkeforbund støttes prosjektet av Forsvarets Veterantjeneste og Sjøforsvaret.


Priv til red:
Kontaktpersoner for ytterligere kommentarer:
SIOPS – prosjektleder Hanne Kolterud Skiaker, tlf. 901 67 723
NROF – generalsekretær Jørgen Berggrav, tlf. 916 95 058
NDF – generalsekretær Per Vangsøy, tlf. 21 02 97 42

<< Previous        271 av 310        Next >>
 
 
 
Skriv ut