NROF
 

Kine Helgheim ble beste elev på UB/GBU-kullet ved Luftforsvarets Skolesenter Kjevik

NROF avd. Kristiansand har igjen overrakt det attraktive Snartemosverdet til beste befalselev ved Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik (LSK)


Denne gangen ble seremonien gjennomført i forbindelse med skolens tradisjonelle julemiddag.

Det ble utdelt premier til beste elev innen de forskjellige disipliner, mens NROF delte ut premien til beste elev sammenlagt. For første gang ble ei jente beste elev. Av 68 avgangselever var det korporal Kine Helgheim fra Vollen i Asker som mottok Snartemosverdet fra NROF avd. Kristiansand. 

Kine Helgheim reiser nå til Troms for videre tjeneste på Bardufoss.

Snartemosverdet er et ringsverd fra år 500. Slike sverd var forbeholdt samfunnets beste ledere eller krigere og symboliserte troskap og lojalitet til deres herre.

NROF i Kristiansand har valgt å bruke en kopi av Snartemosverdet da dette har lokal tilknytning, samt symbolikken med at elevene utdannes til ledere blant Kongens soldater.

Sverdet ble overrakt av avd. Krisitansands kapt. Jan Larsen.Snartemosverdet
Snartemosverdet ble funnet i bygda Snartemo i Vest-Agder i 1933 og er en del av Snartemofunnene.

Hele funnet inkluderer blant annet et komplett våpensett, et sølvbeslått glassbeger, bronsekjele og en gullring, en skålvekt av bronse, tre vektlodd av bly, sjeldne mønstrede tekstiler og bjørneklør, og sverdet. Dette har vevd bandolær prydet med hakekors og funnet vekker internasjonal oppsikt i samtiden og er omtalt som «det vakreste folkevandringstids gravfunn der til denne dag er gravet frem av norsk jord».

Allerede i september 1939 ble Snartemosverdet gjemt i et hvelv under hvelvet i sparebanken på Fagernes, da en antok at dette ville være et sikkert sted om det skulle bli krig. Lite visste man den gang at noen av de hardeste kamper mellom tyske og norske styrker skulle foregå i Valdres.

I løpet av krigen gjorde den Tyske okkupasjonsmakt tre framstøt for å få tak i sverdet, uten å lykkes.
Bl. a. var det nok meningen at Reichskommissar Josef Terboven skulle gi sverdet til Reichsführer-SS Heinrich Himmler da han var i Oslo.

Da Tyskerne ikke klarte å få tak i sverdet, ble det til slutt laget en kopi etter tegninger.
Kopien blir senere overlevert som gave fra arbeidstjenesten til ministerpresident Vidkun Quisling på ettårs dagen for den såkalte Statsakten på Akershus festning da Vidkun Quisling utropte seg selv til ministerpresident 1. februar 1943. Kopien er i dag ved Oldsakssamlingen. En ny kopi blir påbegynt på bestilling av Quisling i 1944 men det er usikkert om denne blir ferdigstilt under krigen eller om den var grunnlaget for en kopi som ble gitt som norsk gave til Skottland i 1947.

20 mai 1946 blir klenodiet hentet tilbake til Oldsakssamlingene i Oslo. 


<< Previous        161 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut