NROF
 

Pekka vant årets Veteranpris

Det er med glede å informere om at Pekka (Per Christian Jacobsen) vant Forsvarets Veteranpris 2015. NROF har innstilt Pekka til prisen flere år på rad og endelig ble det hans tur.

Pekkas arbeid for ivaretagelse av veteraner gjennom mange år har vært enestående.Her kan dere lese hva vi skrev i innstillingsbrevet:

Innstilling til Forsvarets veteranpris – Per Christian Jacobsen
Per Christian Jacobsen, mest kjent som Pekka. 
Han er veteran fra NorMedCoy/BHC/UNPROFOR. Han er leder av motorsykkelgruppe i NVIO avd. Oslo og sitter i styret for og er primus motor for veteraner under betegnelsen ”Veteran møter veteran” som er etablert i Lommedalen. Han er også svært aktiv i driften av ”Norway House” og er sentral i arbeidet med å opprettholde et tett fellesskap i Lommedalen. 


Foto: Forsvaret
Pekka brenner for veteransaken og særlig de som bærer store belastninger for sin innsats i internasjonale operasjoner. Det er ikke få ganger Pekka, med andre hjelpere, har tatt hånd om veteraner som etter hvert har mistet alt og havnet på gaten. De har fått både mat, husrom og ikke minst omtanke og personlig oppfølging. 

Pekka er svært opptatt av resultater. Om tingene ikke blir tatt hånd om umiddelbart tar han initiativ og får arbeidet gjort. Omsorg for sine veterankamerater er styrende for hans hverdag. Det er neppe en hjemkomst hvor Pekka ikke stiller opp med en solid samling av andre motorsykkelentusiaster og veteraner, og eskorterer de hjemkomne til velkomstseremonien. Han mener det er viktig å få signalisert til de hjemkomne at det blir satt pris på den innsatsen som våre soldater i Intops har utført. Benyttes ikke motorsyklene, er gjengen fra Lommedalen klart synlige i mottaket likevel.

Veteranenes omdømme er for ham svært viktig. At den enkelte borger vet å sette pris på arbeidet som våre soldater til daglig utfører, har vært et budskap som Pekka har tillagt særlig vekt. Han ikke bare distribuerer merket ”Støtt våre soldater”, men han er nøye på at vedkommende umiddelbart fester det synlig på jakka. Hans lave terskel for å ”strekke” politikere, fremtredende offiserer og andre offentlighetspersoner som ikke bærer merket har bidratt til at nettopp dette merket ”Støtt våre soldater” ofte er synlig på TV.

Samlinger og sammenkomster har også vært viktig for ham. Det gir ham tilgang til informasjon som ellers kan være vanskelig å få tak i. Torsdagsmøter og familiedager i Lommedalen har nytt godt av mat og hyggelige rammer han har bidratt til. Gjennom slike samlinger får veteranene i Lommedalen også nytt om kamerater som sliter. Da tar Pekka nye initiativer for kameratbistand.

Pekka står for et lavterskeltilbud til en stor gruppe veteraner for minimale kostnader. Alt arbeid han utfører er ubetalt og gjøres på fritiden og ved bruk av ferie. Han sørger blant annet for å være på militære kjøkkener for å få overskudds- og returmat, slik at det kan serveres «seksrettersmiddag» (pølse med brød, lompe, ketsjup, sennep og stekt løk) i huset i Lommedalen. 


Foto: Forsvaret
Pekka er gjennom sitt arbeid for veteraner med på å skape stolthet blant både dem og deres familier. Hans innlegg på sosiale medier bærer alltid preg av stor omsorg og omtanke for de av veteranene som sliter aller mest. Slik uforbeholden og uegennyttig innsats burde være en grunn for særlig oppmerksomhet. 

Med vennlig hilsen
Norske Reserveoffiserers Forbund - NROF

Jørgen Berggrav
Generalsekretær

 
Dette er en svært velfortjent pris. Vi gratulerer så mye!

<< Previous        99 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut