NROF
 

Årets konkurranse går i HV-03s teig helgen 7. til 9. september. Oppmøte og forlegning blir feltmessig på Hengsvann. Oppmøte er direkte på Kongsberg skytterlags skytebane, Meheia skytebane, ved Hengsvann, fredag 7. september innen kl. 1800. Premieutdeling og hjemreise kl. 1000 søndag 9. september.

Konkurransen foregår som et langt patruljeoppdrag, i dagslys og nattemørke. Løpet har innlagte poster som for eksempel kunnskap om Forsvarets organisasjon og oppdrag, forsvarskunnskap (herunder NATO), sanitet, samband, skyting, hinderbaner, krisehåndtering og ikke minst generelt lederskap og soldatkunnskaper. Lagene må være selvforsynte under hele oppdraget.

Start fredag kveld
Konkurransen starter med ordregiving til lagførerne fredag kveld og avsluttes innen lørdag kveld. Lørdag kveld blir det sosialt samvær og grillaften. Premieutdeling og avslutning blir på søndag morgen.

NROF ønsker med dette å invitere alle sine medlemmer og Forsvarets avdelinger til å stille lag! Konkurransen har fokus på kjente treningselementer fra grunnleggende militære ferdigheter.  Hver patrulje består av fire personer, der lagfører må være befal. Forbered dere ved å se på NROFs patruljeløpsreglement. Her finner dere blant annet potensielle oppgaver og poster.

Påmelding
Ta gjerne kontakt på post@sekr-nrof.no eller telefon 22 47 82 40 for utfyllende informasjon. Påmelding må skje senest torsdag 16. august.

Det er en startkontingent på kr. 1000,- pr. patrulje. Beløpet betales inn til NROF på kto: 5033 05 09241 samtidig med påmeldingen. Merk innbetalingen med ”Patruljeløp 2018 + navn på lagleder”. 

Send påmelding med navn på alle lagets medlemmer til post@sekr-nrof.no. Husk også å påføre lagets navn, e-postadresse og mobiltelefonnummer til lagfører.
 << Previous        13 av 313        Next >>
 
 
Skriv ut