NROF
 

Overlevelse på Vestlandet

A V L Y S T 


NROF avd. Haugaland arrangerer også i år overlevelseskurs «Barmark» på Vestlandet.Kurset er et grunnleggende kurs i overlevelse på Vestlandet med alt dette har å bety av vær og natur. Deltagerne vil få innføring i nødbivuakk, mat og vann i skog og fjære, gjøre opp ild og varme, fangstmetoder og bruk av naturen.

Sett av onsdag 3. oktober til søndag 7. oktober allerede nå!

Målsetningen vil være å gi deltagerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å overleve alene og i mindre grupper, og gjøre deltagerne rustet til å bevare stridsevne i barsk vestlandsnatur.

Deltagerne må medbringe bekledning, militær uniform eller sivilt tøy, for å kunne ferdes og overnatte i vestlandsterreng om høsten. Husk sovepose, ekstra tøyskift og gjerne en god slirekniv. Annet utstyr tas ut ved fremmøte.

Fremmøtested er Tittelsnes fort, som ligger i Sveio kommune i Hordaland.

Tidspunkt for fremmøte er onsdag 3. oktober innen kl. 1900. Kurset starter kl. 2000. For de som må reise med fly er Haugesund lufthavn (HAU) aktuell flyplass, hvor deltagerne blir hentet. Transporttid fra flyplassen til Tittelsnes er ca. en time. Kurset avsluttes søndag 7. oktober med avreise fra Tittelsnes ca. kl. 1200 og med ca. en times transport til flyplassen.

Er du interessert, sett av perioden allerede nå og send påmelding innen 20. september til post@sekr-nrof.no. Det er et begrenset antall plasser.

NROF dekker utgiftene til innkvartering og forpleining, men den enkelte må selv bestille og bekoste reisen. Etter søknad dekkes inntil 1500,- av utgiftene til reise for NROF-medlemmer. Kursavgiften er kr 300,- pr medlem, ikke-medlem betaler kr 500,-. Kursavgiften innbetales til konto 5033 05 09241 og merkes med navn og "overlevelse barmark 2018".

Kursleder vil være Odd Johan Bentsen, tlf. 959 10 036 eller odd.johan.bentsen@haugnett.no
<< Previous        20 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut