NROF
 

Onsdag 11. november kl. 11 blir det pressekonferanse på Norges Hjemmefrontmuseum hvor oppropet blir lagt frem


De 13 organisasjonene støtter hovedtrekkene i det fagmilitære rådet til forsvarssjefen. Rådet er faglig godt begrunnet og er en god start. Men det er, som forsvarssjefen stadig understreker, et minimumsforsvar. Dersom Norge blir utsatt for en alvorlig prøve, vil et minimumsforsvar bli for spinkelt. Oppropet stiller spørsmål om det Forsvaret vi har, med NATO i ryggen, er sterkt nok til å forebygge voldsmakt mot Norge?

Oppropet kan leses her.

Bak oppropet står følgende organisasjoner:
-Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
-Norges Offisersforbund (NOF)
-Norges Forsvarsforening (NFF)
-Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)
-Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)
-Institutt for Forsvarsopplysning (IFO)
-Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
-Det Frivillige Skyttervesen (DFS)
-Sjømilitære Samfund
-Norges Lotteforbund
-Luftmilitært Samfund
-Norsk Tjenestemannslag/Forsvaret (NTL/F)
-Personellforbundet (PEFO)
<< Previous        96 av 310        Next >>
 
 
Skriv ut