NROF
 

Opplandske Heimevernsdistrikt 05 har følgende ledige stillinger:


 • Stabsområdesjef 05001
  Søkeren bør helst være bosatt innenfor eller i nærheten av avdelingens ansvarsområde: Hedmark og Oppland fylke 
 • Toten HV-område 05206
  Søkeren bør helst være bosatt innenfor eller i nærheten av avdelingens geografiske område: Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommune
 • Tynset HV-område 05214
  Søkeren bør helst være bosatt innenfor eller i nærheten av avdelingens geografiske område: Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Os kommune
 • Vinger HV-område 05208
  Søkeren bør helst være bosatt innenfor eller i nærheten av avdelingens ansvarsområde: Eidskog, Kongsvinger, Grue, Nord- og Sør Odal kommune
Felles for alle stillingene:
Militær bakgrunn, lokalkunnskap og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Områdesjefsstillingen er en fast deltidsstilling tillagt kaptein/kapteinløytnantsgrad. Stillingen er på åremål inntil 5 år med mulighet for forlengelse og kan søkes av yrkes-, vernepliktig-, utskrevet befal fra alle forsvarsgrener og HV-befal. Personell som har gått av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret kan også søke.

Søkeren må være sikkerhetsklarert for hemmelig eller kunne klareres før tilsetting, og samtidig være godkjent i kommunal heimevernsnemnd. Det er gjensidig prøvetid ved tilsetting i stillingen på 6 måneder.

Stillingen avlønnes med 8 % av lønnstrinn 45, kr 2564,- pr mnd, i Statens lønnstabell A. Fast ansatte i Forsvaret avlønnes med B-tillegg i ltr 30 (kr 24000,- pr. år). I tillegg til lønn gis en månedlig skattefri administrasjonsgodtgjøring på kr 1600,-. Dette skal dekke bruk av telefon og korrespondanse, møtevirksomhet og forvaltning av avdelingens lagre innenfor nærmere bestemte rammer. I tillegg utbetales reise og noe tjenestegjøring etter gjeldene regulativ.

Spørsmål om stillingen og betingelser kan rettes til Opplandske Heimevernsdistrikt 05, personellseksjonen, på telefon 62 40 82 15/488 98 232.

Skriftlig søknad med CV og kopier av vitnemål/attester stiles til sjef Opplandske Heimevernsdistrikt 05, og sendes til:

Opplandske Heimevernsdistrikt 05
PB 393
2403 Elverum

Søknadsfrist: 28. februar 2013.
<< Previous        205 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut