NROF
 

Ledige stillinger: Områdesjefer ved Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02) lyser ut stillinger som områdesjefer med tilsetting snarest:

Vestby og Ås
Ski og Enebakk


I tillegg har HV02 behov for å få kandidater som kunne tenke seg en slik stilling på sikt.

Kandidater
Stillingen som områdesjef er et åremål for inntil 5 år, men med mulighet for forlengelse. Områdesjef er tillagt grad som Kaptein/Kapteinløytnant og kan søkes av Yrkes-, vernepliktige, utskrevet og HV-befal. Personell som har gått av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret kan også søke.
Søker bør være bosatt innenfor området eller i nærheten av områdets geografiske grense. Søker må være sikkerhetsklarert for hemmelig eller kunne klareres før tilsetting, samt være godkjent i lokal heimevernsnemd før tilsetting.

Økonomi
Stillingen avlønnes med 7 – 9 % av lønnstrinn 45 i statens lønnstabell A, avhengig av størrelsen på avdelingen. Fast ansatte i Forsvaret avlønnes med B trinn fra 26 til 32. I tillegg til lønn gis et skattefritt administrasjonsgodtgjørelse B-trinn 24, hvor også kontorhold og tlf er inkludert. 

Ltr. 45 i statens A-tabell er kr 384.700,-
B-trinn 24 utgjør kr 1600,- pr mnd. 

I tillegg lønnes tjeneste utover dette etter gjeldende regulativ.
HV- distriktet stiller kontor og nødvendig lager til disposisjon for områdestabens administrasjon, samt nødvendig kontorrekvisita.

Søknad
Søknad med CV og nødvendige kopier av vitnemål og attester stiles til Generalinspektøren for Heimevernet, og sendes til 

Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02
Postboks 800
Postmottak
2617 Lillehammer

Søknadsfrist: fortløpende

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med major Svein Erik Brenden, tlf 23 09 26 10

<< Previous        207 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut