NROF
 
Som et ledd i å klargjøre ansvar og oppgaver i Sekretariatet, har FS besluttet å utpeke Ståle Sandholt som assisterende Generalsekretær.

Han vil, ved behov, være stedfortreder for GS, men beholder ellers sine vanlige oppgaver.

NROF gratulerer!
<< Previous        201 av 317        Next >>
 
 
Skriv ut